บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2555

ปัจจัยในการจัดอันดับของ Google และการตรวจสอบการทำ SEO

ปัจจัยในการจัดอันดับของ Google และการตรวจสอบการทำ SEOการทำเว็บขึ้นมาสักเว็บมันไม่มีอะไรอยากแต่ ...ทำแล้วจะมีคนเข้าไหมนี้สิสำคัญ
เข้ามาแล้วจะมาอีกไหมสำคัญกว่า..  เรามาดูว่า SEO เค้าทำอะไรกันมั่ง ?????
Onpage คืออะไร Onpage คือส่วนประกอบต่าง ๆ "ภายในเว็บไซด์" ที่มีผลการทำงานควบคู่กับ SEO และช่วยให้การทำ SEO มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ON Page SEO 

การทำ SEO off page คือการปรับแต่ง SEO โดยอาศัยปัจจัยภายนอกเว็บไซต์ ซึ่งเจ้าปัจจัยภายนอกนี้ ก็คือ links นั่นเอง ซึ่งคุณจะเห็นว่าใคร ๆ ก็จะพูดถึงเรื่องการหา link , comment จากเว็บนั้น เว็บนี้, แลกลิ้งค์, submit directory, ทำสะพาน bots, ทำ link wheels และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่หากคุณลองสังเกตุแล้ว มันก็คือการเพิ่มลิ้งค์ภายนอกให้ยิงมาหาเว็บเรา (Inbound link / Back Link) นั่นเอง

เราจะแบ่งการทำ SEO ออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. On-page Optimization

การปรับแต่งเว็บเกี่ยวกับปัจจัยภายใน หรือส่วนต่างๆ ของหน้าเว็บ ได้แก่ การวางโครงสร้างเว็บ การเขียนโค้ดในหน้าเว็บเพจ การเขียนเนื้อหาให้เหมาะกับ Search Engine  และการกระจายคีย์เวิร์ดในส่วนต่างๆ  

ตั้งชื่อ Title ของหน้าเว็บว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร และไม่ซ้ำกันในแต่ละหน้า (Title Tag)
ใช้ Meta keyword และ description ข้อความอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ (Meta Tag)
การปรับปรุงโครงสร้าง URL ของเว็บ (การกำหนดรูปแบบ URL, การตั้งชื่อ Directory, Files)
ทำระบบนำทางในเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย
การเขียน เรียบเรียงเนื้อหาให้เหมาะกับการทำ SEO
การทำลิงค์เชื่อมโยงเนื้อหา
การใช้แท็กหัวข้อให้เหมาะสม (Heading Tag)
การเน้นคำ (Bold/Strong Tags)
การใช้ลิสต์รายการ
การใช้รูปภาพอย่างเหมาะสม ไม่ลืมที่จะใส่คำอธิบาย
การป้องกันข้อมูลในเว็บไซต์ด้วย robots.txt

2. Off-page Optimization 

การปรับแต่งเว็บเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก ได้แก่ เรื่องของการประชาสัมพันธ์เว็บ และการสร้างลิงค์เข้ามายังเว็บไซต์

การแนะนำเว็บให้ Search Engine รู้จัก (Search Engine Submission)
การทำ Search Engine Sitemap
ประเภทของลิงค์
One Way / Two Way links
Dofollow / Nofollow link
การควบคุมปริมาณลิงค์เข้า (Inbound link) และลิงค์ออก (Outbound link)
การสร้างลิงค์เข้ามายังเว็บไซต์ (Backlink)
โปรโมทเว็บในเว็บไซต์อื่น (Web Directory Submission)
โปรโมทบทความหรือเนื้อหา (Article Submission /Social Bookmark)
แลกลิงค์กับเว็บไซต์อื่น

3. การตรวจสอบและติดตามผลการทำ SEO

หลังจากทำ SEO แล้ว ก็ไม่ควรลืมตรวจสอบผลการทำ SEO ว่าได้ผลเป็นอย่างไร ได้ผลตามเป้าหมายหรือไม่ 

สถิติเว็บไซต์ : จำนวนผู้ใช้งาน, แหล่งที่มา และคีย์เวิร์ดที่ผู้ชมใช้ค้นหา มาเจอเว็บไซต์เรา
การตรวจสอบอันดับ
การตรวจสอบปริมาณลิงค์ 
การวิเคราะห์คู่แข่ง
หัวข้อต่างๆ เหล่านี้ จะได้พูดถึงอย่างละเอียดในบทความต่อๆ ไปค่ะ
Note -
Patent
Claim
#
Factor
#
POSITIVE
ON-Page SEO Factors
Brief Note
50
-
KEYWORDS
Google patent - Topic extraction
For keyword selection,
try Google Ad Words - Google Trends
HOT
1
Keyword in URLFirst word is best, second is second best, etc.
HOT
2
Keyword in Domain nameSame as in page-name-with-hyphens
-Keywords - Header
HOT
3
Keyword in Title tagKeyword in Title tag - close to beginning
Title tag 10 - 60 characters, no special characters.
-
4
Keyword in Description meta tagShows theme - less than 200 chars.
Google no longer "relies" upon this tag, but will often use it.
-
5
Keyword in Keyword metatagShows theme - less than 10 words.
Every word in this tag MUST appear somewhere in the body text. If not, it can be penalized for irrelevance.
No single word should appear more than twice.
If not, it may be considered spam. Google purportedly no longer uses this tag, but others do.
-Keywords - Body
-
6
Keyword density in body text5 - 20% - (all keywords/ total words)
Some report topic sensitivity - the keyword spamming threshold % varies with the topic.
-
7
Individual keyword density
1 - 6% - (each keyword/ total words)
HOT
8
Keyword in H1, H2 and H3Use Hx font style tags appropriately
-
9
Keyword font size"Strong is treated the same as bold, italic is treated the same as emphasis" . . . Matt Cutts July 2006
-
10
Keyword proximity (for 2+ keywords)Directly adjacent is best
-
11
Keyword phrase orderDoes word order in the page match word order in the query?
Try to anticipate query, and match word order.
-
12
Keyword prominence (how early in page/tag)Can be important at top of page, in bold, in large font
-Keywords - Other
-
13
Keyword in alt textShould describe graphic - Do NOT fill with spam
(Was part of Google Florida OOP - tripped a threshold - may still be in effect to some degree as a red flag, when summed with all other on-page optimization - total page optimization score - TPOS).
-
14
Keyword in links to site pages (anchor text)Links out anchor text use keyword?
-NAVIGATION - INTERNAL LINKS
SITE
15
To internal pages- keywords?Link should contain keywords.
The filename "linked to" should contain the keywords.
Use hyphenated filenames, but not long ones - two or three hyphens only.
SITE
16
All Internal links valid?
Validate all links to all pages on site.
Use a free link checker. I like this one.
SITE
17
Efficient - tree-like structureTRY FOR two clicks to any page - no page deeper than 4 clicks
SITE
18
Intra-site linkingAppropriate links between lower-level pages
54
-
NAVIGATION - OUTGOING LINKS
55
19
To external pages- keywords?Google patent - Link only to good sites. Do not link to link farms. CAREFUL - Links can and do go bad, resulting in site demotion. Unfortunately, you must devote the time necessary to police your outgoing links - they are your responsibility.
56
20
Outgoing link Anchor TextGoogle patent - Should be on topic, descriptive
61, 62
21
Link stability over timeGoogle patent - Avoid "Link Churn"
-
22
All External links valid?
Validate all links periodically.
-
23
Less than 100 links out totalGoogle says limit to 100,
but readily accepts 2-3 times that number. ref 2k
-
121(added)
Linking to AuthoritySome say this gives a boost -
Others say that is absurd. However, it certainly is the opposite of linking to trash, which WILL hurt you.
-OTHER ON-Page Factors
-
24
Domain Name Extension
Top Level Domain - TLD
.gov sites seem to be the highest status
.edu sites seem to be given a high status
.org sites seem to be given a high status
.com sites excel in encompassing all the spam/ crud sites, resulting in the need for the highest scrutiny/ action by Google.
Perhaps one would do well with the new .info domain class.<update> - Nope. Spammers jumped all over it - no safe haven there. Not so much, now - .info sites can rank highly.
-
25
File SizeTry not to exceed 100K page size (however, some subject matter, such as this page, requires larger file sizes).
Smaller files are preferred <40K (lots of them).
-
26
Hyphens in URLPreferred method for indicating a space, where there can be no actual space
One or two= excellent for separating keywords (i.e., pet-smart, pets-mart)
Four or more= BAD, starts to look spammy
Ten = Spammer for sure, demotion probable?
6, 7
12, 13
27
Freshness of PagesGoogle patent - Changes over time
Newer the better - if news, retail or auction!
Google likes fresh pages. So do I.
8, 9
28
Freshness - Amount of Content ChangeNew pages - Ratio of old pages to new pages
27
29
Freshness of LinksGoogle patent - May be good or bad
Excellent for high-trust sites
May not be so good for newer, low-trust sites
-
30
Frequency of UpdatesFrequent updates = frequent spidering = newer cache
-
31
Page ThemingPage exhibit theme? General consistency?
-
32
Keyword stemming
Stem, stems, stemmed, stemmer,
stemming, stemmist, stemification
-
33
Applied Semantics
Synonyms, CIRCA white paper
-
34
LSI
Latent Semantic Indexing - Speculation, no proof
-
35
URL lengthKeep it minimized - use somewhat less than the 2,000 characters allowed by IE - less than 100 is good, less is even better
-OTHER ON-SITE Factors
5
36
Site Size - Google likes big sitesLarger sites are presumed to be better funded, better organized, better constructed, and therefore better sites. Google likes LARGE sites, for various reasons, not all positive. This has resulted in the advent of machine-generated 10,000-page spam sites - size for the sake of size. Google has caught on and dumped millions of pages, or made them supplemental.
4
37
Site AgeGoogle patent - Old is best. Old is Golden.
3
38
Age of page vs. age of siteAge of page vs. age of other pages on site
Newer pages on an older site will get faster recognition.
-Note: For ALL the POSITIVE On-Page factors listed above,
PAGE RANK can 
OVERRIDE them all. So can Google-Bombing.2. AllegedNegative ON-Page
SEO Google Ranking Factors (24)
หมายเหตุ
Factor
NEGATIVE
ON-Page SEO Factors
Brief Note
BAD
39
Text presented in graphics form only
No ACTUAL body text on the page
Text represented graphically is invisible to search engines.
BAD
40
Affiliate site?The Florida update went after affiliates with a vengeance - flower and travel affiliates were hit hard - cookie-cutter sites with massive inter-linking, but little unique content. Subsequent updates have also targeted affiliates.
BAD
41
Over optimization penalty (OOP)Penalty for over-compliance with well-established, accepted web optimization practices. Too high keyword repetition (keyword stuffing) may get you the OOP. Overuse of H1 tags has been mentioned. Meta-tag stuffing.
BAD
42
Link to a bad neighborhoodDon't link to link farms, FFAs (Free For All's)
Also, don't forget to check the Google status of EVERYONE you link to periodically. A site may go "bad", and you can end up being penalized, even though you did nothing. For instance, some failed real estate sites have been switched to p0rn by unscrupulous webmasters, for the traffic. This is not good for you, if you are linking to the originally legitimate URL.
BAD
43
Redirect thru refresh metatagsDon't immediately send your visitor to another page other than the one he/ she clicked on, using meta refresh.
BAD
44
Vile language - ethnic slurIncluding the George Carlin 7 bad words you can't say on TV, plus the 150 or so that followed. Don't shoot yourself right straight in the foot. Also, avoid combinations of normal words, which when used together, become something else entirely - such as the word juice, and the word l0ve. See why I wrote that zero? I don't even want to get a proximity penalty, either. Paranoia, or caution? You decide. I always want to try to put my "best foot forward".
BAD
45
Poison wordsThe word "Links" in a title tag has been suggested to be a bad idea. Here is my list of Poison Words for Adsense. This penalty has been loosened - many of these words now appear in normal context, with no problems. But watch your step.
BAD
46
Excessive cross-linking- within the same C block (IP=xxx.xxx.CCC.xxx)
If you have many sites (>10, author's guess) with the same web host, prolific cross-linking can indicate more of a single entity, and less of democratic web voting. Easy to spot, easy to penalize.
"This does not apply to a small number of sites" .. (this author guesses the number 10, JAWG) . . . "hosted on a local server". . Matt Cutts July 2006
BAD
47
Stealing images/ text blocks from another domainCopyright violation - Google responds strongly
if you are reported. ref egolFile Google DMCA
BAD
48
Keyword stuffing thresholdIn body, meta tags, alt text, etc. = demotion
??
49
Keyword dilutionTargeting too many unrelated keywords on a page, which would detract from theming, and reduce the importance of your REALLY important keywords.
??
50
Page edit - can reduce consistencyGoogle patent -Google is now switching between a "newer" cache, and several "older" caches, frequently drawing from BOTH at the same time.
This was possibly implemented to frustrate SERP manipulators. Did your last edit substantially alter your keywords, or theme? Expect noticeable SERP bouncing.บทความที่ได้รับความนิยม