บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556

เมื่อคุณเริ่มเขียน Blog

Blogging = survival of the fittest. “ผู้เหมาะสมที่สุดเท่านั้นจึงอยู่รอด”


ส่วนมากคนที่เขียนบล็อก มันจะจริงจังแค่ชั่วคราว เมื่อไม่ประสบผลก็จะจากไป จึงเหมือนการเดินเขามาในป่าใหญ่แต่ไม่สามารถจับอะไรได้เลย และต้องออกไปมือเปล่า ในขณะที่บางคน เรียนรู้ที่จะใช้สมอง มองหาสิ่งที่ต้องใช้ และมีความอดทนอย่างยาวนานเพื่อ ให้ประสบความสำเร็จ บุคคลเหล่านี้มีน้อยมาก 100 คนมีไม่ถึง 10 คนที่ทำมันได้ ต่อให้เราสอนมากแค่ไหนก็ตาม เขาก็ยัง ทำไม่ได้เพราะขาดการฝึกฝน และไม่มีความอดทน 

  


  • สิ่งแรกที่ความมีคือความอดทน 
  • เนื้อหาที่เราชอบหรือคิดว่าเขียนได้ ถนัด
  • อย่าคิดถึงตัวเงินเป็นหลัก 
  • ทำไปด้วยใจรักและสนุกกับมัน
  • ที่สำคัญอย่า ก็อปปี้ใครเขามา 

ทำไมต้องมีความอดทนละ เพราะอะไร 
เพราะว่า การที่เราจะทำอะไรให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่มั่งคง ต้องค่อยสร้างรากฐานให้มั่นคงก่อน 
รากฐานจะมั่นคงได้ยังไง เมื่อเขียนเว็บมันก็ต้องมีเนื้อหา และเนื้อหาที่มีคุณภาพคือรากฐานของเว็บหรือบล็อก ต่อไป
ทำไม ไม่ให้คิดถึงตัวเงินเป็นหลัก ก็เมื่อเราหวังอะไรมาก เมื่อทำไปแล้วไม่ได้ดังที่หวังไว้ เราจะหมดกำลังใจก่อนที่จะพบความสำเร็จ เพราะเหตุนี้จึงไม่อยากให้หวังในตัวเงิน  
เพราะอะไรจึงต้องทำไปด้วยใจรักและสนุกกับมัน จะเขียนอะไรก็ชั่งมันต้องมีองค์ความรู้เป็นพื้นฐาน แล้วนำมาเขียนเป็นบทความต่าง แล้วเราถนัด หรือมีความรู้มากน้อยแค่ไหน หรือ มีความรู้ของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเอาที่ถนัด เขียนได้ตลอดเวลายิ่งดี เราจะได้สนุกกับมัน 
ทำไมถึงไม่ ก็อปปี้เขามาเลยละ ก็ถ้ามีคนมาก็อปปี้ของท่านไปจะรู้สึกยังไง
บทความที่ได้รับความนิยม