บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

3 Tips ในการลงทุนธุรกิจ

page

3 Tips ในการลงทุนธุรกิจ

มีธุรกิจของตัวเองเป็นเรื่องที่ยาก แต่จะผ่านเส้นทางการลงทุนจำนวนมากนั้นเป็นสิ่งที่ยากกว่า นี่คือ 10 tips  สำหรับการลงทุนในธุรกิจนี้
  •  คุณต้องทำการวิจัยวิเคราะห์ให้ดี
เมื่อมองหาการลงทุนคุณจะต้องทำการวิจัยข้อมูลต่างๆของคุณ หากคุณได้มองเข้าไปข้างในองค์กร แล้วเจอ องค์กรที่มีศักยภาพ เหมือน  LBA (London Business Angels)  แล้วฉันขอแนะนำให้คุณทำทันที  นอกจากนี้ยังมีหลายวิธีที่จะช่วยให้ การลงทุนที่มีความปลอดภัยด้วยเช่น โครงการ SEIS, ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำ

  •  มีการวางแผนธุรกิจที่ดี
คุณจะไม่พบความสำเร็จในการ
ลงทุนในธุรกิจของคุณ ถ้าคุณไม่
มีการวางแผน หรือ แผนการมีข้อ
บกพร่อง ก่อนที่จะเข้าไปลงทุนใด
ๆต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าศึกษาข้อมูล
ต่างๆให้ดีและได้ ผลตอบแทนตาม
แผนที่วางไว้ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้อง
จำคือการลงทุนมีความเสี่ยง ไม่ว่า
ยังไงคุณอาจพลาดได้เสมอ เพราะ
ฉะนั้นคุณต้องพร้อมรับทุกอย่าง
ให้ได้

  • สร้างมาตรฐาน ความโปร่งใส ไม่คลุมเครือ
นักลงทุนต้องมีความโปร่งใส่ เมื่อถึงจุดใดจุดหนึ่งนั้น ต้องตอบปัญหาได้อย่างชัดเจน
และมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้อง อย่าให้คนอื่นรู้ถึงจุดอ่อนของเราได้ แก้ปัญหาได้ทันที และ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานของคุณ

บทความที่ได้รับความนิยม