บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

คำขรัญ วันเด็กแห่งชาติ 2557

 วันเด็กแห่งชาติกำลังจะมาถึงแล้ว เด็กหลายคนคงกำลังตั้งหน้า ตั้งตารอวันแห่งเด็ก สมัยก่อนวันเด็กเป็นวันอะไรที่เราชอบมากๆ เพราะว่าในงานวันเด็กนั้น ผู้ใหญ่ใจดีทุกคน ต่างพากันเอาอกเอาใจ เด็กๆเป็นพิเศษ วันเด็กที่จะมาถึงในไม่ช้า  คือวันที่ 11 มกราคม 2557 ปกติจะจัดวันที่ 2 ของเดือน มกราคม แต่ปีนี้จัด วันที่ 11 ยังไงก็ตาม ไม่ว่าจะจัดวันไหน เด็กก็ต้องมีความสุขอยู่แล้ว

แต่สำหรับพ่อแม่ค้าบางคน วันเด็กอาจเป็นวันที่ทำรายได้มหาศาล เพราะวันเด็กเป็นวันจ่ายตัง และหลากหลายอาชีพ ที่สามารถมีรายได้ในวันนี้ได้ แน่นอนอันดับแรก คงหนีไม่พ้นขนม ซึ่งในวันเด็กขนมจะขายดีมาก อันดับ 1 และยังมีอย่างอื่นอีกกมากมายที่ ขายดีในวันเด็ก

วันเด็ก ไอศครีม อาจถูกเหมา ให้เด็กๆ
วันเด็ก ขนมคุณอาจจะหมดร้าน
วันเด็กของเล่นก็ขายดี
วันเด็ก อะไรที่เด็กชอบผู้ใหญ่เค้าจัดให้

ส่วนข้าวปลาอาหารก็ขายดีเหมือนเดิม ทุกงาน

วันเด็กนี้หากใครอยากมีรายได้เสริม ก็ลองหาของเล่นไปนะค่ะ รับลองขายดี
หากคุณมีอาชีพขายของ ที่กล่าวมาทั้งหมดอย่าได้หยุด หรือ ปิดเที่ยว เดียวจะอด

คำขวัญวันเด็กปีนี้คือ


 ในปี พ.ศ. 2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เห็นคุณค่าความสำคัญ ของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิด สำหรับเด็ก นายกรัฐมนตรี ในสมัยต่อ ๆ มา จึงได้ถือปฎิบัติสืบต่อมาดังต่อไปนี้


คำขวัญวันเด็ก 2499 >> จอมพล ป.พิบูลสงคราม >> จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

คำขวัญวันเด็ก 2502 >> จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ >> ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า

คำขวัญวันเด็ก 2503 >> จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ >>  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด

คำขวัญวันเด็ก 2504 >> จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ >>  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

คำขวัญวันเด็ก 2505 >> จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ >>  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด

คำขวัญวันเด็ก 2506 >> จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ >>  ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

คำขวัญวันเด็ก 2507 >> งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

คำขวัญวันเด็ก 2508 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี

คำขวัญวันเด็ก 2509 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น และสมานสามัคคี

คำขวัญวันเด็ก 2510 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทยแข็งแรงดีมีความประพฤติเรียบร้อย

คำขวัญวันเด็ก 2511 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

คำขวัญวันเด็ก 2512 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็กพึงจำ

คำขวัญวันเด็ก 2513 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำให้มีอนาคตแจ่มใส

คำขวัญวันเด็ก 2514 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> ยามเด็กจงหมั่นเรียน เพียรกระทำดี เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

คำขวัญวันเด็ก 2515 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

คำขวัญวันเด็ก 2516 >> จอมพล ถนอม กิตติขจร >> เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

คำขวัญวันเด็ก 2517 >> นายสัญญา ธรรมศักดิ์ >> สามัคคีคือพลัง

คำขวัญวันเด็ก 2518 >> นายสัญญา ธรรมศักดิ์ >> เด็กดีคือทายาทของชาติไทย ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

คำขวัญวันเด็ก 2519 >> หม่อมราชวงศ์ คึกฤทธิ์ ปราโมช >> เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง จะต้องทำตัวให้ดี มีวินัย เสียแต่บัดนี้

คำขวัญวันเด็ก 2520 >> นายธานินทร์ กรัยวิเชียร >> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย

คำขวัญวันเด็ก 2521 >> พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ >> เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

คำขวัญวันเด็ก 2522 >> พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ >> เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

คำขวัญวันเด็ก 2523 >> พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ >> อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

คำขวัญวันเด็ก 2524 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2525 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย

คำขวัญวันเด็ก 2526 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัยและคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2527 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา

คำขวัญวันเด็ก 2528 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2529 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2530 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2531 >> พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ >> นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2532 >> พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ >> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2533 >> พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ >> รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2534 >> พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ >> รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา

คำขวัญวันเด็ก 2535 >> นายอานันท์ ปันยารชุน >> สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

คำขวัญวันเด็ก 2536 >> นายชวน หลีกภัย >> ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก 2537 >> นายชวน หลีกภัย >> ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก 2538 >> นายชวน หลีกภัย >> สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม

คำขวัญวันเด็ก 2539 >> นายบรรหาร ศิลปอาชา >> มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีกไกลยาเสพติด

คำขวัญวันเด็ก 2540 >> พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ >> รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด

คำขวัญวันเด็ก 2541 >> นายชวน หลีกภัย ขยัน >> ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

คำขวัญวันเด็ก 2542 >> นายชวน หลีกภัย ขยัน >> ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย

คำขวัญวันเด็ก 2543 >> นายชวน หลีกภัย >> มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็ก 2544 >> นายชวน หลีกภัย >> มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำประชาธิปไตย

คำขวัญวันเด็ก 2545 >> พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร >> เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่สดใส

คำขวัญวันเด็ก 2546 >> พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร >> เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

คำขวัญวันเด็ก 2547 >> พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร >> รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดีๆ อนาคตดีแน่นอน

คำขวัญวันเด็ก 2548 >> พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  >> เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด

คำขวัญวันเด็ก 2549 >> พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร  >> อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

คำขวัญวันเด็ก 2550 >> พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ >> มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข

คำขวัญวันเด็ก 2551 >> พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ >> สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2552 >> อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ >> ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

คำขวัญวันเด็ก 2553 >> อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ >> คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

คำขวัญวันเด็ก 2554 >> อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ >> รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

คำขวัญวันเด็ก 2555>> ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >> สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

คำขวัญวันเด็ก 2556 >> ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >> รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

คำขวัญวันเด็ก 2557 >> ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร >> กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทยให้มั่นคง

www.อาชีพอิสระค้าขาย.com ขอให้เด็กๆ จงมีแต่ความสุข ขอให้สนุกกับวัยเด็ก ให้หน่ำใจ

หากเพื่อนๆทุกท่านอ่านบทความนี้ อย่าลืมพาลูกหวาน ของท่านไปเที่ยววันเด็ก เก็บเอาภาพความประทับ
ใจในปี 57 อย่าปล่อยให้เลยผ่านไปเพราะ ลูกหลานของคุณจะย้อยเวลากลับไปวันนั้นไม่ได้ เมื่อเขาเติมใหญ่ จะได้นึกถึงประสบการวันเด็กดีๆ ทุกๆปีสือไป

บทความที่ได้รับความนิยม