บทความที่ได้รับความนิยม

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกค้าขายเป็นอาชีพเสริมและอาชีพหลัก ขายอะไรดี?เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกค้าขายเป็นอาชีพเสริมหรือทำเป็นงานหลักเพราะเป็นอาชีพที่หาเงินได้ง่าย เพียงซื้อมาขายไปก็ทำให้เกิดผลกำไรซึ่งเป็นส่วนต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน แต่การจะเลือกขายอะไรดีเพื่อให้มีรายได้ตามที่ต้องการเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น การลงทุน ความรู้ความสามารถและความถนัดรวมถึงความชอบเป็นส่วนตัวของคนที่ชอบอาชีพค้าขาย หากต้องการมีรายได้และถามว่าควรเลือกขายอะไรดี คำตอบที่ได้คงไม่ใช่ประเภทของสินค้าแต่ต้องถามตนเองก่อนว่ามีความรู้ความสามารถและสนใจเรื่องใดเป็น 

อาชีพค้าขายมีหลากหลายประเภท สำหรับคนที่มีเงินทุนน้อยหรือต้องการทำเป็นอาชีพเสริม ควรจะเลือกขายอะไรดีเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็คงต้องขายสินค้าประเภทของกินที่ใช้เงินลงทุนไม่มากเป็นสินค้าที่ทุกคนต้องกินต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว เพราะทำให้มีรายได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่มากแต่ถ้ามีรายได้เป็นประจำทุกวันและเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอก็สามารถเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ ส่วนคนที่ต้องการทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อให้มีรายได้มากๆอาจต้องเลือกอาชีพที่ใช้เงินลงทุนสูงๆ อย่างเช่น ธุรกิจซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเลือกทำธุรกิจแฟรนไชส์อาทิเช่นเปิดศูนย์การศึกษา ศูนย์ความงามและสุขภาพ เปิดร้านขายยาและลงทุนซื้อแฟรนไชส์เซเว่น-อีเลฟเว่น ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยมากเนื่องจากมีวางแผนการบริหารมาแล้วอย่างเป็นระบบ

อาชีพค้าขายทุกประเภทจึงเป็นอาชีพที่ทุกคนให้ความสนใจ การจะเลือกขายอะไรดีจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะการทำธุรกิจในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบที่ผ่านการทดสอบและจัดวางระบบมาแล้วเป็นอย่างดี
คนที่สนใจเพียงมีเงินทุนและกล้าที่จะร่วมลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจเหล่านั้นก็สามารถมีรายได้และประสบความสำเร็จกับอาชีพค้าขายได้โดยไม่ต้องลงมือทำด้วยตนเอง

บทความที่ได้รับความนิยม