บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ อาชีพที่น่าลงทุน

อาชีพอิสระ ก็คือการประกอบอาชีพส่วนตัวที่เจ้าของกิจการต้องดำเนินการด้วยตัวเอง อย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การผลิตและการให้บริการ  ประกันภัยรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจประเภทการให้บริหารที่มีความน่าสนใจและน่าลงทุน  เพราะผู้ที่มีรถยนต์ทุกคนต้องทำประกันภัยตามที่กฎหมายบังคับ หรือที่เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ( พรบ.) ซึ่งนอกจากประกัน พรบ.แล้วก็ยังมีประกันภัยเกี่ยวกับรถยนต์อีกหลายประเภทที่คนมีรถยนต์ส่วนใหญ่เลือกซื้อหรือทำเพิ่มจากประกันพรบ.เพื่อให้คุ้มครองทั้งรถและคน ธุรกิจประกันภัยรถยนต์จึงเป็นอาชีพอิสระที่กำลังมาแรงในยุคนี้

การประกันภัยรถยนต์ตามพรบ. 

ประกันภัยรถยนต์ตามพรบที่จะบังคับให้รถยนต์ทุกคันที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องทำเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดขึ้นกับบุคคลเท่านั้น ไม่คุ้มครองความเสียหายอื่นๆ แต่ก็ยังมีประกันภัยประเภท 1 ประเภท 2 และประเภท 3 และอื่นๆ ที่คุ้มครองเพิ่มเติมจากพรบ.การทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์ เป็นอาชีพอิสระที่สามารถทำได้หลายวิธีและหลายรูปแบบ เช่น เป็นนายหน้าขายประกันภัยรถยนต์ทั้งประกันพรบ.ซึ่งเป็นภาคบังคับและภาคสมัครใจ

วิธีนี้ทำไม่ยากและทำได้หลายๆบริษัทตามที่ลูกค้าต้องการ เมื่อมีลูกค้าทำประกันก็ส่งงานให้กับบริษัทตัวแทนที่รับทำประกันภัย ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะเป็นตัวแทนและรับทำให้กับหลายบริษัท ส่วนคนที่มีเงินทุนหรือต้องการเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยโดยตรงก็เพียงไปสมัครสอบเพื่อให้ได้บัตรนายหน้าประกันแล้วเลือกสมัคเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยตามที่เราต้องการ หากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงก็อาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระที่มีความมั่นคง

การทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์คืออาชีพอิสระที่ต้องกำหนดรูปแบบการทำงานด้วยตนเอง เป็นงานบริการที่ต้องวางแผนบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพราะเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงนอกจากต้องแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจแล้วก็ยังต้องต้องแข่งขันกับตัวเองในการพัฒนาและบริหารธุรกิจให้มีความก้าวหน้าตามทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

บทความที่ได้รับความนิยม