บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ทำงานมีเงิน มีรายได้แต่ไม่เคยมีเงินเก็บ แก้ไขอย่างไรดี?


 "รายได้เยอะ... แล้วเงินเก็บหายไปไหน!...?"

เคยสงสัยกันหรือไม่ค่ะ ว่าทำไมคนที่มีงานมีเงินเดือนหรือมีรายได้จากอาชีพทำเงินส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บออมหรือไม่มีเงินฝากธนาคารไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน  บางคนหาเงินเก่งหาเงินได้มากๆแต่ก็มีเหตุผลที่ทำให้ต้องใช้เงินจนหมดและไม่เหลือพอที่จะนำไปฝากธนาคารเพื่อเก็บสะสมไว้ใช้เมื่อมีความจำเป็น คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้ก็คงเป็นเพราะเงินที่หามาได้จากอาชีพทำเงินต่างๆเหล่านั้นไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย หรือใช้จ่ายเงินเกินตัวเกินกว่ารายได้ที่ได้รับ และส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการนำเงินในอนาคตมาใช้เป็นการสร้างหนี้ทำให้มีภาระที่ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นจนไม่เหลือพอสำหรับเก็บออม

 "ออมเงินอย่างไรให้เหลือเก็บ...?"
แก้ไขอย่างไรดีกับปัญหาเหล่านี้ ก็คงต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเอง ต้องหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมเราทำงานมีเงิน มีรายได้แต่ไม่มีเงินเก็บ ถ้าเกิดจากการมีรายได้ไม่พอใช้หรือหาเงินได้น้อยกว่ารายจ่ายก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินและหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริมอาชีพทำเงินที่เราพอจะมีเวลาทำได้ แต่ถ้าไม่หนี้สินมีเงินมีรายได้ในแต่ละเดือนมากกว่ารายจ่ายและยังมีเหลือเก็บไว้ในกระเป๋าแต่ไม่เคยนำเงินไปฝากธนาคารก็คงต้องแก้ไขโดยการบริหารการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยให้มีเงินเหลือเก็บ

เพราะไม่เช่นนั้นเงินที่มีอยู่ก็จะค่อยๆหมดไปก่อนที่จะมีรายได้ของเดือนต่อไปเข้ามา เช่น เมื่อได้เงินมาก็ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไปฝากธนาคารเหมือนกับการฝากลืมคือฝากแล้วไม่ถอนออกมาใช้อีก เป็นเงินเก็บโดยเฉพาะไม่จำเป็นต้องฝากมากเพราะอาจกระทบกับรายจ่ายที่มีอยู่ แต่ต้องฝากเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง หรืออีกวิธีหนึ่งนำเงินส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายไปฝากธนาคาร เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ก็ค่อยๆเบิกถอนหรือกดเอทีเอ็มมาไว้ใช้ ไม่นำเงินติดตัวไว้มากๆเพราะการมีเงินอยู่ในกระเป๋าทำให้ใช้จ่ายเงินได้ง่ายขึ้น

ในเมื่อทุกคนมีรายได้จากอาชีพทำเงินที่ตนเองถนัดอยู่แล้ว การเกิดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเอง เพียงรู้สาเหตุของปัญหาการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วค่ะ

บทความที่ได้รับความนิยม