บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

ทำไมมนุษย์เงินเดือนต้องทำอาชีพเสริม


การทำงานที่มีเงินเดือนประจำ หรือที่คนส่วนใหญ่ชอบเรียกว่า “มนุษย์เงินเดือน”โดยเฉพาะอาชีพรับราชการรัฐวิสาหกิจหรืองานประจำอื่นๆที่นอกจากมีเงินเดือนแล้วยังมีสวัสดิการให้กับพนักงานถือว่าเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงอยู่แล้ว แต่ทำไมมนุษย์เงินเดือนหลายคนยังต้องดิ้นรนหาอาชีพเสริมทำ หากให้หาคำตอบก็คงมีคำตอบหรือมีเหตุผลที่หลากหลาย และคำตอบเหล่านั้นก็คงเป็นประโยชน์ให้กับคนอีกหลายคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือกำลังมีปัญหาด้านการเงิน เรามาฟังเหตุผลกันเลยค่ะว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนหรือคนเหล่านั้นต้องทำอาชีพเสริม

อาชีพค้าขายอิสระ.com มีโอกาสได้พูดคุยกับคนทำงานที่มีเงินเดือนประจำหลายอาชีพ เหตุผลหรือคำตอบส่วนใหญ่การทำอาชีพเสริมของคนทำงานที่มีเงินเดือนประจำอยู่แล้วก็คือต้องการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะเงินเดือนที่ได้รับไม่เพียงกับรายจ่าย โดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกกำลังอยู่ในวัยเรียนและคำตอบส่วนหนึ่งต้องการหารายได้เพิ่มขึ้นเพราะมีภาระต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตรเครดิตต่างๆส่ วนคำตอบที่น่าสนใจ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็คือ ต้องการมีรายได้เพื่อนำไปเก็บออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน และทำเพื่อเป็นอาชีพสำรองหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคต เช่นถูกเลิกจ้าง ถูกจ้างออกจากงานหรือมีเหตุที่ไม่สามารถทำงานประจำได้ สำหรับคนที่รับราชการซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีความมั่นคงมากกว่าอาชีพอื่นๆเนื่องจากเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังมีรายได้

การทำงานเสริมก็เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หรือทำไว้เพื่อเป็นงานเสริมหลังเกษียณการหารายได้จากงานเสริมมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและจำนวนรายได้ที่ทุกคนต้องการหากต้องการมีรายได้มากๆก็อาจต้องเลือกอาชีพที่ใช้เงินลงทุนสูงๆหรือต้องการทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เล็กๆน้อยๆก็อาจเลือกอาชีพที่ตนเองถนัดและมีใจรักเช่นงานฝีมือต่างๆ คำตอบและเหตุผลที่หลากหลายของมนุษย์เงินเดือนในการทำอาชีพเสริมคงเป็นประโยชน์และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังมีปัญหาทางการเงินได้มีทางออกในการแก้ไขปัญหานะค่ะ

บทความที่ได้รับความนิยม