บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

ธุรกิจล้างรถยนต์อาชีพอิสระที่น่าสนใจ


คงไม่มีใครอยากเป็นลูกน้องของคนอื่นไปตลอดชีวิต เมื่อมีโอกาสมีความพร้อมและมีเงินทุน ทุกคนก็ต้องการมีอาชีพอิสระหรือมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยกันทั้งนั้น แต่เมื่อมีเงินทุนและมีความพร้อมในทุกๆด้านแล้วก็ใช่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆ เพราะทุกอาชีพมีอัตราความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบการก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการเลือกอาชีพอิสระที่ใช้เงินลงทุนไม่มากแต่เป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา

อัตราความเสี่ยงมีน้อยเมื่อทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรง ธุรกิจล้างรถยนต์เป็นอาชีพอิสระที่น่าสนใจ เพราะรถยนต์มีความสำคัญกับชีวิตของคนเรา คนจำนวนมากใช้ชีวิตอยู่บนรถมากกว่าอยู่บ้าน เพราะต้องใช้รถยนต์สำหรับการเดินทางทำให้ต้องดูแลรักษาและล้างทำความสะอาดรถยนต์อยู่เสมอ อาชีพล้างรถยนต์หรือธุรกิจคาร์แคร์เป็นงานบริการที่น่าลงทุน ลงทุนเพียงครั้งเดียวในการซื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้ว บริการล้างรถยนต์มีหลายประเภทเริ่มตั้งแต่การใช้เงินลงทุนต่ำๆใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่มากเน้นการใช้แรงงานคน

 อัตราค่าบริการไม่แพงมาก การบริการรูปแบบนี้ไม่จำเป็นต้องมีทำเลดีๆหรืออยู่ในเมืองใหญ่ๆเป็นธุรกิจแบบครอบครัวใช้แรงงานคนภายในครอบครัวเป็นหลัก จุดเด่นที่ทำให้เกิดรายได้มากๆก็คือการให้บริการที่มีคุณภาพ แต่ถ้ามีคู่แข่งเปิดให้บริการล้างทำความสะอาดรถยนต์อย่างครบวงจร ก็คงต้องต่อสู้กันทางธุรกิจเหมาะสำหรับคนที่มีเงินทุนมากๆ

เพราะอาชีพบริการล้างทำความสะอาดรถยนต์ยังมีเทคนิควิธีการอีกมากมายที่ใช้ต่อสู้กับคู่แข่งได้ เช่นการเลือกทำเล การบริการอย่างครบวงจรทั้งล้างอัดฉีดและขายวัสดุอุปกรณ์แต่งรถทำคู่กันไปได้ การเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีอาชีพอิสระตามที่ต้องการไม่ใช่เรื่องยาก คนอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จได้เราก็ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน ยกเว้นคนที่กลัวการลงทุนเพราะไม่มีรายได้ใดๆที่จะได้มาง่ายๆโดยไม่มีการลงทุน ถ้าต้องการมีรายได้พอเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ก็อาจเป็นอาชีพที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก หากต้องการมีรายได้มากการลงทุนก็ต้องสูงด้วยเช่นกัน

บทความที่ได้รับความนิยม