บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

step การลงทุนค้าขาย 1 2 3 สู่ความสำเร็จ!


"100 คนคิด 10 คนทำ 1คนสำเร็จ"

ไม่ว่าคุณอยากเริ่มต้นกับอะไร สิ่งที่จะทำให้คุณพบกับความสำเร็จ คือ พื้นฐานและการเรียนรู้ และค้นหาสิ่งใหม่ๆ อาชีพต่างๆมากมายรอคุณไปพิสูตร

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การที่เราจะลงทุนทำมาค้าขาย สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องคิดให้หนักเสมอนั้นก็คือ แหล่ง ทำเร ที่สามารถ ขายได้ง่ายๆ และศรษฐกิจต้องดี ทำไม? หากคุณลงทุนค้าขายโดยขาดสิ่งเหล่านี้ คุณอาจจะประสบความสำเร็จได้ช้า เพราะรายได้ที่เข้ามาจะน้อยมากๆ แตกต่างกันถ้าคุณหาแหล่ง ทำเรดีๆ แล้วลงทุนค้าขายไม่ว่าอะไร ก็คงสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ 

 เมื่อได้ทำเร ที่ดีแล้วเราก็ค่อยมาดูกันต่อว่า คุณจะลงทุนขายอะไรดี? และคุณมีเงินทุนมากน้อยเพียงใด? เมื่อคุณจัดการวางแผนได้ดีแล้ว ก็จะดำเนินการทำการตามที่คุณวางแผนไว้อย่างดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดค่ะ

คุณอยากจะลงทุนอะไร ?
เมื่อคุณมีทำเรดี เท่ากับว่า ไม่ว่าคุณจะขายอะไร ก็ขายได้แน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ควรจะเป็น อาหารการกิน เครื่องแต่งกาย  แฟชั่นต่างๆ และเทคโนโลียี่ใหม่ๆ ต่อมาค่ะ ทำเรดี ได้สินค้าที่ต้องการจะขายแล้ว คุณก็ต้องมาพิจราณาในเรื่อง เงินทุนเป็นลำดับต่อไป

ที่มาของเงินทุน สามารถทำได้ 2 แบบคือ
1.เงินเย็น คือเงินเก็บและคุณสามารถใช้มันโดยไม่เดือดร้อน
2.เงินกู้ คือเงินที่คุณต้องหาเงินมาใช้หนี้คืน

หากคุณมีเงินทุนในแบบข้อที่หนึ่งก็สามารถตั้งตัวได้อย่างรวดเร็ว เพราะไม่ต้องหาเงินใช้หนีจนเกิด การซ็อตหรือหนุมเงินไม่ทัน แต่ถ้าหากคุณมีเงินทุนในข้อที่สองการควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง เพราะถ้าเกิดการช็อตหรือหมุนเงินไม่ทัน คุณก็อาจจะเป็นหนีเพิ่มเรื่อยๆ จนเจ๊งเพราะฉะนั้นทุนในข้อที่สองต้องบริหารหนี้สินให้ดีค่ะ

เมื่อคุณมีทำเรดี มีสินค้า มีทุน ขั้นต่อไปคือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ การลงทุนที่ดี ควรเริ่มจากเล็กๆ ไปหาใหญ่ เพื่อให้ตัวคุณเองจะได้เรียนรู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของอาชีพที่ตนเองทำเป็นอย่างดี และสามารถควบคุมเงินทุนได้ และได้ศึกษาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุ่งแก้ไข เมื่อคุณเข้าใจระบบ คุณก็สามารถเดินสู่เป้าได้โดยไม่ยากเย็นเกินไป และพัฒนาต่อยอดไป จนสามารถสร้างอาชีพต่างๆ ธุรกิจให้ตัวเองอย่างมั่นคงค่ะ


บทความที่ได้รับความนิยม