บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รวยเงินแสนด้วยหน้อหน่อไม้ฝรั่ง สร้างธุรกิจหรืออาชีพเสริมด้วยสองมือคุณ


"อยู่ที่บ้านก็รวยได้ อยากมีอาชีพเสริม หรือ สร้างธุรกิจส่วนตัว อาชีพต่างๆ รวยด้วยสองมือของท่านเอง "

วันนี้เราอยากแนะนำอาชีพเสริม สำหรับชาวเกษตร สำหรับผู้ที่รักการทำไร่ ทำส่วน และอยากมีรายได้เสริมมากขึ้น ปลูกหน่อไม้ฝรั่งขายกันดีไหม เนื่องจากหน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมนำไปบริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในต่างประเทศ เป็นพืชที่มีตลาดรองรับพอสมควร และให้ผมตอบแทนค่อนข้างสูง พืชชนิดนี้นิยมปลูกที่ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐ เป็นต้น เพราะน้ำที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ การลงทุนระยะแรกต่อ 1 ไร่ใช้เงินทุนประมาณ 4-5 หมื่นบาท และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ ประมาณ 5-6 ครั้ง โดยให้ผลตอบแทน 180,000-200,000 บาท/ปี/ไร่

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่งชอบ ดินมีความเป็นกรดด่างที่ 6.0 – 7.5 มีการระบายน้ำดี ถ่ายเทอากาศดี หน้าดินลึก ไม่น้อยกว่า 50 – 70 เซนติเมตร และอุณหภูมิระหว่าง 27 -30 องศาเซลเซียส และมีแสงแดดจัด หน่อไม้ฝรั่งจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดี ในประเทศไทยของเรา และสามารถปลูกได้ในภาคกลางและภาคอิสาน

การเตรียมดินปลูก ใช้ผาน3 ไถดะเพื่อเปิดหน้าดินให้ลึกประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร หลังจากนั้นต้องตากดินให้แห้งอย่างน้อย 15-30 วันเพื่อกำจัดเชื้อราโรคแมลงต่าง และฆ่าหญ้าในเบื้องต้น ใส่วัตถุดิบเพื่อปรับโครงสร้างดิน เช่น เปลือกถั่วต่าง ๆ ซังข้าวโพด แกลบ อัตรา 3 – 4 ตัน/ไร่ หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ในดินร่วนและดินทราย อัตรา 3 ตัน/ไร่ ไถพรวนหว่านพืชตระกูลถั่ว ในกรณีที่เราใช้แกลบดิน ควรต้องหมักในดินไม่ต่ำกว่า 4 เดือน เพื่อช่วยให้ ดินโปร่งร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดี ระบายน้ำดี ให้เหมาะสมแก่การเพราะปลูก

พันธุ์หน่อไม้ที่นิยมปลูก
1.พันธ์ ยูซี 157 เป็นพันธุ์ลูกผสมให้ผลผลิตดี หน่อใหญ่ ปลายหน่อและโคนยาวเรียวเสมอกัน นำเข้าจากไต้หวัน
2. พันธุ์ แอทลาส เป็นพันธุ์ลูกผสมให้ผลผลิตดี หน่อยาวเรียวเสมอกัน นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา

วิธีการปลูก
คัดต้นหน่อไม้ฝรั่ง อายุ 3-4 เดือน ลำต้นแข็งแรง นำมาปลูกในแปลงยกร่องขนาด 2 เมตรยาวไม่เกิน 60 เมตร และติดตั้งระบบน้ำให้เรียบร้อย หลุมปลูกให้ขุดลึก 15-20 เซนติเมตร ระยะห่างแถวที่ 1.50 เมตร ระยะห่างต้น 50 เซนติเมตรใส่ปุ่ยหมักรองก้นหลุมประมาณ 1-2 กำมือ แล้วลดน้ำให้ชุ่มก่อนนำต้นกล้าลงหลุม ช่วงที่แนะนำในการย้ายต้นกล้าเพราะปลุกคือช่วงเย็น แสงแดดอ่อนๆ หลังจากนั้นให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเช้า และไม่ควรให้น้ำในช่วงเย็นเพื่อปังกันโรคระบาด การใช้ ระบบสปริงเกอร์จะช่วยชะล้างโรคและแมลงบางชนิดได้ เช่น เพลี้ยไฟ
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
หน่อไม้ฝรั่งเป็นพืชที่เจริญเติบเร็วมากโดยใช้เวลา 3-4 เดือน เมื่อหน่อไม้ฝรั่งจะโผขึ้นเหนือพื้นดิน ในเวลา 3 วันต้องเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปจำหน่ายได้ทันที หากเกิดกำหนดปลายจะบานและจะกลายเป็นหน่อไม้ที่ตกเกรดทันที ขาดทุนกำไลเลยค่ะ วิธีเก็บเกี่ยวทำได้โดย ใช้ มือจับโคนหน่อที่ติดกับดินที่มีความเขียวที่ 20 – 25 เซนติเมตร แล้วดึงขึ้นในแนวตรง หากไม่ตรงจะทำให้หน่อหักในระหว่างการเก็บเกี่ยวระวังอย่าให้หน่อไม้ฝรั่ง กระทบกระเทือน จะทำให้หน่อที่เกิดใหม่น้อยลง ไม่ควรจับหน่อแรงเกินไปจะทำให้ช้ำหรือหักได้ ช่วงการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เวลา 06.00 – 09.00 นาฬิกา เพราะถ้าหากเก็บเกี่ยวในช่วงแดดจัดจะทำให้ หน่อไม่เหี่ยวเร็วและไม่สวย

หากเพื่อนที่มีพื้นที่ว่างๆ อย่าปล่อยให้มันรกร่างว่างเปล่า มาทำให้มันเกิดรายได้กันดีกว่าค่ะ การปลูกหน่อไม้ฝรั่งอาจจะลงทุนมากไปนิดหนึ่งแต่เมื่อเที่ยบกับผลตอบแทนต่อไร่ ก็ถือว่ามากพอสมควรเลยนะคะ สามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรือทำเป็นธุรกิจ เลี้ยงครอบครัวสร้างรายได้ อย่างมั่นคงไม่น้อยเลยค่ะ

"หากมั่วแต่คิดกลัวความลำบาก ไม่กล้าที่จะลงมือทำ ชีวิตจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร อาชีพต่างๆ อาชีพเสริม มากมายหลากอาชีพเลือกมาสักอย่าง และลงมือทำอย่างจริงจัง"


บทความที่ได้รับความนิยม