บทความที่ได้รับความนิยม

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะชาววัง


ขายอะไรดีแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะชาววังมีวางขายมานานกว่า 10 ปี เป็นสูตรจากคุณย่าซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมที่สืบทอดต่อๆกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน โดยกลุ่มลูกและหลานของคุณย่า มีความคิดว่าถ้าหากมีการสร้างแฟรนไชส์ขึ้นมา น่าจะเป็นที่สนใจของผู้ที่มีทุนน้อย แต่ต้องการทุนคืนเร็ว ซึ่งทางเจ้าของแฟรนไชส์มีนโนบายในการดูแลผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างเต็มที่,ทั่วถึง และมีบริการอบรมจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ด้วย เรามาทําความรู้จักแฟรนไชส์นี้กันเลยดีกว่าค่ะ

ลักษณะแฟรนไชส์ร้านขายหมูสะเต๊ะ ชื่อธุรกิจ (ไทย) หมูสะเต๊ะชาววัง ชื่อธุรกิจ (Eng) Moo Sa-tae CHAO-WANG ราคาวัตถุดิบที่จัดจําหน่าย ทางร้านจําหน่ายหมูสะเต๊ะชาววังให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไม้ละ 3 บาท โดยราคาที่จะนําไปขายได้คือขายไม้ละ 3.50 - 5 บาท (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทําเลการขายด้วย) ราคานี้จะไม่รวม น้ําจิ้มทั้ง 2 ชนิด (น้ําจิ้มถั่ว กิโลกรัมละ 130 บาท, น้ําอาจาด 50 บาท)

เงื่อนไขในการลงทุนกับหมูสะเต๊ะชาววัง

• จ่ายเงินลงทุนครั้งแรกเพียงครั้งเดียวไม่มีการหักเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้น
• ลูกค้าจะต้องสั่งวัตถุดิบที่จัดจําหน่ายกับ แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะชาววังเท่านั้น  และจะต้องสั่งสินค้าขั้นต่ํา 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และราคาแฟรนไชส์ 1 ชุด เปิดได้เพียง 1 จุดร้านค้าเท่านั้น ถ้าขยายสาขาต้องชําระค่าแฟรนไชส์เพิ่มราคาในการซื้อแฟรนไชส์หมูสะเต๊ะชาววัง
• ชุดเล็ก 5,999 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (โต๊ะพับ)
• ชุดกลาง 19,999 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (บูธเล็ก)
• ชุดใหญ่ 39,099 บาท จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้น (เคาน์เตอร์ 1.6 เมตร)

การสั่งซื้อสินค้า

• สามารถจัดส่งสินค้าด้วยให้ได้ จัดส่งถึงที่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามจริง แต่จะต้องสั่ง 1,000 ไม้ขึ้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจิราวรรณ์ มหาศรานนท์ 087-2118314, 082 – 1617488 Email: jmahasaranon@hotmail.com
• ประเทศ Thailand Thailand | Asia
• กลุ่มประเทศ ASEAN Economic Community (AEC) ระยะเวลาคืนทุน ภายใน 1 เดือน

คุณสมบัติผู้ลงทุน

• มีความตั้งใจจริง, มีทําเลที่ดีสําหรับการขาย สิ่งที่ได้รับ
• ทางเราจะสอนวิธีการขายจนคุณเป็น
• การเข้าดูแลร้านทุก 1 เดือน
• จะมีการประชาสัมพันธ์ร้านอย่างต่อเนื่องโดยการผ่านสื่ออุปกรณ์ในการขายที่ท่านจะได้รับ 13 รายการ (รวมค่าแฟรนไชร์)
• ถ้วยใส่ผัก โบว์ใหญ่ 3 ใบ
• กล่องสําหรับบรรจุหมูสะเต๊ะ 6 ใบ
• เตาปิ้งไร้ควัน จํานวน 1 เตา
• หม้ออุ่นน้ําจิ้ม 1 เครื่อง
• โถใส่น้ําจิ้ม 1 ใบ
• กระบวยตักน้ําจิ้ม 2 อัน
• ถาดใส่หมู 1 ใบ
• หม้อใส่น้ําจิ้ม 1 ใบ
• คีมคีบ 1 อัน
• เขียง 1 อัน
• มีดเล็ก 1 อัน
• ที่ปลอกแตงกวา 1 อัน
• หมูสะเต๊ะจําลอง (โมเดล) 1 ถาด
• ชุดใหญ่ เคาน์เตอร์ 1.6 เมตร พร้อมป้ายชื่อร้าน หมูสะเต๊ะชาววัง จํานวน 1 ชุด

แฟรนไชส์หมูสะเต๊ะชาววัง สามารถเลือกลงทุนง่ายๆ ตามกำลังเงินของแต่ละท่าน นอกจากนั้นสูตรหมูสะเต๊ะชาววังยังอร่อยสามารถขายได้ง่ายอีกด้วย อาชีพอิสระอาชีพเสริมง่ายๆที่คุณห้ามพลาด


บทความที่ได้รับความนิยม