บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แฟรนไชส์ศูนย์คุมอง กวดวิชาคุณภาพระดับโลก


แฟรนไชส์ศูนย์คุมอง "KUMON" การสร้างพื้นฐานทางการเรียน และการเรียนรู้ ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่ครอบครัวจะต้องมอบให้กับบุตรหลานตั้งแต่เล็ก เพื่อเป็นรากฐานทางการศึกษา ให้สามารถเรียนรู้ ไตร่ตรอง และจดจำได้ดี ดังนั้นการใช้เวลาว่างจากการเรียน จึงกลายเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่พ่อแม่ผู้ปกครองให้บุตรหลานเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน


    เพราะการแข่งขันทั้งด้านการเรียน และการทำงานในอนาคต กลายเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนต่างต้องพยายามหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อฝึกสมองและพัฒนาการให้ดีที่สุด เพื่อจะสามารถเรียนในห้องเรียนได้เข้าใจและมีความมั่นใจในการคิดและกล้าแสดงออกมากขึ้น กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศูนย์คุมอง พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ขึ้น เป็นระบบการเรียนรู้แบบเฉพาะตัว โดยมีการวิเคราะห์หาจุดเริ่มต้นในการเรียนที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน  เพื่อจะได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไปยังจุดสูงสุด ทำให้เด็กสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผลด้วยตัวเอง อย่างเป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยมีวิชาหลักที่สอน ได้แก่ คณิตศาสตร์, ภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งได้พัฒนาแบบแผนหลักสูตรมากว่า 60 ปี จาก 48 ประเทศ มีจำนวนนักเรียนกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก    คุมองแฟรนไชส์ เป็นศูนย์กวดวิชาที่สอนด้านวิชาคณิตศาสตร์และภาษาที่มีเครือข่ายมากที่สุดในโลก ผู้สนใจเปิดแฟรนไชส์ศูนย์คุมอง มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ คือ เป็นสุภาพสตรีอายุ 27-45 ปี , วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป, รักเด็กและงานด้านการศึกษา, มีความรู้พื้นฐานทางงานที่สอน, และต้องผ่านการอบรม การสัมภาษณ์และผ่านการคัดเลือกของ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว จะต้องสามารถสอนและบริหารศูนย์อย่างเต็มเวลาได้ด้วยตนเอง

    สำหรับในประเทศไทย คุมองมีสาขาที่เปิดแล้วกว่า 420 สาขา ในทุกภาค ซึ่งจะมีสำนักงานใหญ่ของแต่ละภาคเป็นศูนย์เปิดการอบรมสัมมนา แก่ผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจ ซึ่งทางคุมองเองค่อนข้างเข้มงวดกับการอบรมและคัดสรรบุคลากรทีเดียว โดยจะต้องผ่านการอบรมถึง 5 ครั้ง และการสัมภาษณ์ เพื่อการคัดสรรคุณภาพที่ดีให้กับผู้เรียนจริงๆ ซึ่งกว่าจะเปิดศูนย์ฯได้นั้นจะใช้เวลา 3-5 เดือนโดยประมาณ มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ ประมาณ 600,000 – 800,000 บาท โดยคิดเป็นค่าอุปกรณ์ในศูนย์เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ฯลฯ, ค่าใบอนุญาตชั่วคราวในการเปิดสอน และค่าตกแต่งสถานที่ (ไม่รวมค่าเช่า)


     แฟรนไชส์ธุรกิจด้านการศึกษา ยังคงอยู่กับประเทศไทยได้อีกนาน และคาดว่าจะเติบโตอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะคนไทยให้ความสำคัญกับการศึกษาของบุตรหลานสูงมาก ทำให้ธุรกิจแข่งขันสูง แต่หากเลือกแฟรนไชส์สักอันหนึ่งแล้ว ก็ควรเลือก แบรนด์ที่มีความเข้มแข็งในความน่าเชื่อถือและการรู้จักของคนทั่วไป และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของตัวสถาบันนั้นๆ ประกอบด้วย

บทความที่ได้รับความนิยม