บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

7-Eleven แฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อยอดนิยมของคนไทยหากให้พูดถึงแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่าง 7-Eleven คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก เพราะ 7-Eleven เป็นแฟรนไชน์ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับที่ 1 ของนักลงทุน โดยในปัจจุบัน 7-Eleven เปิดสาขาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยกว่า 7,800 สาขา แฟรนไชส์ 7-Eleven

    7-Eleven เป็นแฟรนไชส์ที่นักลงทุนให้ความสนใจและเลือกที่จะลงทุนมากเป็นอันดับที่ 1 ของแฟรนไชส์ที่เปิดให้บริการทั้งหมด เพราะ 7-Eleven เป็นกิจการค้าปลีกที่ดำเนินการในลักษณะร้านสะดวกซื้อ ขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นและใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน ซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ 7-Eleven เป็นกิจการที่น่าสนใจ เพราะการให้บริการที่ดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลาและให้บริการด้วยความประทับใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ 7-Eleven ครองใจลูกค้าจำนวนมากทุกเพศทุกวัยและน่าจะทำกำไรให้กับนักลงทุนได้อย่างงาม


    การเข้าร่วมลงทุนในกิจการของ 7-Eleven ต้องจ่ายค่าแฟรนไชส์ 1,500,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
    รูปแบบที่ 1
-    อุปกรณ์การขายทุกรายการ              7-Eleven ดูแลให้
-    สินค้า                                                 7-Eleven ดูแลให้
-    การตกแต่งภายในและภายนอกร้าน    7-Eleven ดูแลให้
-    ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ            480,000    บาท
-    เงินสดค้ำประกัน                1,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น                    1,480,000 บาท
    รูปแบบที่ 2
-    อุปกรณ์การขายทุกรายการ                 7-Eleven ดูแลให้
-    สินค้า                                                  7-Eleven ดูแลให้
-    การตกแต่งภายในและภายนอกร้าน    7-Eleven ดูแลให้
-    ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิ            1,730,000    บาท
-    เงินสดค้ำประกัน                900,000       บาท
รวมทั้งสิ้น                    2,630,000  บาท
    ระยะเวลาในการทำสัญญา
    ประเภทที่ 1    6 ปี
    ประเภทที่ 2    10 ปีสิ่งที่น่าสนใจและข้อดีของแฟรนไชน์ 7-Eleven


    สิ่งที่ทำให้แฟรนไชน์7-Eleven ได้รับความสนใจและมีผู้ซื้อแฟรนไชน์เป็นจำนวนมากเพราะ
1. เป็นกิจการที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีฐานลูกค้าจำนวนมาก
2. บริษัทมีการอบรมให้ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติจนสามารถบริหารจัดการร้านได้เอง
3. บริษัทให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจและส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในกรณีที่มีปัญหาอย่างสม่ำเสมอ
4. บริษัทลงทุนให้ในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือและสินค้าตลอดอายุสัญญา
5. ได้รับเงินค้ำประกันคืนเมื่อครบกำหนดสัญญาและได้ดอกเบี้ยคืนทุกปี
6. มีวงเงินกู้ในโครงการสินเชื่ออัตราพิเศษให้สำหรับร้านแฟรนไชส์บทความที่ได้รับความนิยม