บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

อาชีพเสริมเย็บผ้า...งานเร็วถูกใจได้เงินดี


ปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้นในประเทศไทย ทำให้คนไทยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะได้เงินมาจุนเจือครอบครัว ลำพังงานประจำหรือธุรกิจส่วนตัวที่ทำอยู่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะฉะนั้นหลายครัวเรือนจึงเริ่มมองหาอาชีพเสริม เพื่อเป็นหนอีกทางที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

    หลายท่านเลือกอาชีพเสริมจากความถนัดและความสมารถส่วนตัว ซึ่งก็สามารถหารายได้มาในจำนวนที่แตกต่างกัน “การเย็บผ้าโหล” ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่คนเริ่มหันมาทำกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากธุรกิจเครื่องแต่งกายแฟชั่นที่เพิ่มขึ้นในบ้านเรา ส่งผลให้ช่างเย็บผ้าขาดตลาดอย่างมาก โดยงานนี้เป็นงานที่ขึ้นกับทักษะและความชำนาญของผู้เย็บเอง โดยการเย็บผ้าโหลนั้น ผู้ที่ต้องการรับผ้ามาเย็บอาจติดต่อผู้ที่เคยเย็บผ้าโหลมาก่อนเพื่อขอแบ่งงาน หรือติดต่อกับเจ้าของธุรกิจเสื้อผ้าเพื่อนำผ้ามาเย็บ ค้นหาผู้จ่ายงานทางอินเตอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งลงประกาศในอินเตอร์เน็ตเพื่อรับงาน สิ่งสำคัญที่สุดก็คือท่านจะต้องมีจักรเย็บผ้าส่วนตัว และก่อนที่จะได้เย็บผ้าให้กับเจ้าของธุรกิจเจ้าไหนก็ตาม ต้องมีการทดสอบฝีมือผู้รับจ้างว่ามีฝีมือการเย็บผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำหรือไม่ เกณฑ์ขั้นต่ำก็คือ จะต้องเย็บได้ด้วยความประณีตโดยไม่แย่กว่าแบบที่ผู้จ้างนำมาให้เป็นแบบทดสอบ และเมื่อผ่านเกณฑ์และได้รับงานมา จำนวนเงินที่ได้จะขึ้นกับนายจ้าง ว่าให้ค่าเย็บเท่าไหร่ต่อชุด อาจมีตั้งแต่ชุดละ 10 บาท ถึงชุดละ 100 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชุดนั้นๆ


 
     การทำอาชีพเสริมประเภทนี้  นอกจากต้องใช้ความประณีตแล้วยังเป็นงานที่ขึ้นอยู่ความเร็วของผู้รับงานด้วย หากเย็บได้รวดเร็วก็สามารถทำเงินได้มากและยิ่งเย็บได้มีคุณภาพมากนายจ้างก็จะมีความมั่นใจที่จะจ้างงานเราต่อมากเท่านั้น

ข้อดีของการเย็บผ้าโหล คือ
- ได้เงินเร็ว โดยได้รับเงินเมื่อท่านทำงานเสร็จ ยิ่งเย็บได้จำนวนมากเท่าไรก็จะได้เงินมากเท่านั้น
- หากมีคนช่วยเย็บมาก ก็จะได้งานมากและได้รับเงินมากตามจำนวนที่เย็บ ทั้งนี้ผู้ที่ช่วยเย็บจะต้องผ่านการทดสอบฝีมือด้วยเช่นกัน
ข้อเสียของการเย็บผ้าโหล คือ
- จำเป็นต้องมีจักรเย็บผ้าส่วนตัว
- ต้องผ่านการทดสอบเพื่อรับงานเท่านั้น หากไม่มีฝีมืออาจไม่ได้รับ
- บางครั้งนายจ้างอาจไม่มีผ้าให้เย็บ ทำให้ขาดรายได้เป็นบางช่วง
- ต้องทำงานให้ได้ตามที่นายจ้างกำหนด

    ตัวเงินที่ได้มาจากอาชีพเสริมนั้น ต้องแลกกับเวลาในการพักผ่อนของท่าน ดังนั้นท่านจึงควรเลือกงานที่เหมาะกับความถนัดและระยะเวลาที่ท่านมี 

บทความที่ได้รับความนิยม