บทความที่ได้รับความนิยม

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายได้ของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


เชื่อได้เลยว่าการได้ทำงานซึ่งเป็นอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น เป็นความใฝ่ฝันของหนุ่มสาวหลาย ๆ คน เพราะอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีลักษณะในการทำงานที่ง่าย รายได้ต่อเดือนสูงถึงสูงมาก และไม่ต้องเหนื่อยแรง ที่สำคัญไม่ต้องลงทุน ใช้แต่สมองและความสามารถเพียงอย่างเดียว
ลักษณะการทำงานของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 


    ลักษณะในการทำงานของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อาจต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ซึ่งงานในด้านนี้แบ่งออกเป็น 6 หมวดใหญ่ ๆ ได้แก่ เกมมาสเตอร์ นักเขียนโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟแวร์ ผู้ดูและระบบ เว็บมาสเตอร์ และนักซ่อมบำรุง ซึ่งแต่ละหมวดแต่ละสาขานั้นมีลักษณะในการทำงานที่แตกต่างกัน ได้แก่

-    เกมมาสเตอร์         รับผิดชอบดูแลและการให้บริการเกมออนไลน์
-    นักเขียนโปรแกรมเมอร์     มีหน้าที่คือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
-    นักพัฒนาซอฟแวร์     การออกแบบ การวางแผนพัฒนา
-    ผู้ดูและระบบ         มีหน้าที่ดูแลและจัดการระบบหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
-    เว็บมาสเตอร์         มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล พัฒนา ทั้งในส่วนของการตลาด
และการบำรุงรักษาเว็บไซต์
-    นักซ่อมบำรุง        ซ่อม บำรุงและแก้ไขปัญหาทั้งหมดของคอมพิวเตอร์


 


ข้อดีของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
    ข้อดีของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือ เป็นอาชีพที่ใช้ความรู้และความสามารถสูง จึงทำให้มีรายได้ต่อเดือนสูงตามไปด้วย ซึ่งรายได้นั้นจะขึ้นอยู่กับหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยข้อดีอีกหนึ่งอย่างของผู้ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้น คือไม่ต้องเหนื่อยแรงและยังสามารถเปิดร้านขายอุปกรณ์และรับซ่อมคอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปด้วย สามารถสร้างรายได้ให้อย่างงดงาม


ข้อเสียของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
    สำหรับข้อเสียของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นคือการจำกัดจำนวนของผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าทำงานอาชีพนี้ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้และความสามารถสูงมาก ๆ ดังนั้น หากผู้ที่จะเข้าทำงานในสายอาชีพนี้แล้วไม่มีความรู้ความสามารถที่เก่งกว่าผู้อื่นจริง ๆ หรือรู้งู ๆ ปลา ๆ คงยากมากที่จะได้มีโอกาสทำอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

รายได้ของอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
    ในส่วนของรายได้นั้น ทุกสาขาที่อยู่ในกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท และอาจสูงสุดได้ถึง 60,000 – 70,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ในผู้ที่รับผิดชอบระบบที่มีความสำคัญและต้องใช้ความสามารถสูงมาก ซึ่งรายได้ที่กล่าวมานี้ยังไม่นับรวมรายได้เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในอาชีพที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


    เรียกได้ว่ามีแต่ข้อดีแทบจะหาข้อเสียไม่ได้อย่างนี้ จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมในปัจจุบันหนุ่มสาวมากมายถึงเลือกที่จะเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์กันนัก แต่จะได้ทำในกลุ่มไหนและเงินเดือนเท่าไหร่นั้นอาจต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดีของแต่ละบุคคล ดังนั้นหากต้องการทำงานสบายและรายได้ดีอย่างอาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แบบนี้คงต้องเก่งกว่าชาวบ้านทั่วไปมาก ๆ หน่อยเท่านั้นเอง...

บทความที่ได้รับความนิยม