บทความที่ได้รับความนิยม

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สร้างงานสร้างรายได้ อาชีพในชุมชนดีๆ ที่ทำได้ที่บ้าน

    
ในปัจจุบันเราเริ่มจะได้เห็นกันบ่อยมากขึ้นเกี่ยวกับการทำงานของกลุ่มแม่บ้านซึ่งเป็นอาชีพในชุมชน ที่บางชุมชนมีความเข้มแข็งจนสามารถตั้งเป็นกลุ่มอาชีพในชุมชนเลี้ยงคนในหมู่บ้านได้และกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัว

ลักษณะการทำงานของอาชีพในชุมชน  
    ลักษณะของการทำอาชีพในชุมชนนั้น ในที่นี่เราต้องการอธิบายถึงอาชีพที่รวมกลุ่มกันทำงานฝีมือต่าง ๆ เป็นกลุ่มอาชีพในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง ไม่ใช่การรับจ้างทำงานทั่วไป ดังนั้นลักษณะในการทำงานจะเป็นการรวมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่ได้รับการคิดค้น พัฒนาและต่อยอดด้วยฝีมือของคนในชุมชนนั้น โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับความสามารถและวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในชุมชนและทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมและเข้าร่วมทำงานในกลุ่มอาชีพนั้น ๆ ได้ทั้งหมด มีการสอนงานและแบ่งรายได้ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกันตามกำไรที่ได้ในแต่ละเดือน


 

ข้อดีของอาชีพในชุมชน  
    ข้อดีที่มีความชัดเจนที่สุดของอาชีพในชุมชนได้แก่ ทุกคนในชุมชนไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่ สามารถทำอาชีพนี้ได้ ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครอบครัว สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้ และที่สำคัญมากที่สุดในส่วนของข้อดีคือ ทุกคนไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่น ๆ ไกลบ้าน ได้อยู่กับครอบครัว ได้ดูแลพ่อแม่ แม้ว่าจะมีรายได้ไม่สูงมากนักแต่ก็เพียงพอสำหรับเลี้ยงทุกคนในครอบครัวให้อยู่กันอย่างพอเพียงได้และไม่เดือนร้อน ถือว่าเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ได้ประโยชน์มากกว่ารายได้หลายประการทีเดียว


ข้อเสียของอาชีพในชุมชน  
    สำหรับข้อเสียของอาชีพในชุมชนนั้น มีเพียงข้อเดียวคือรายได้ที่ไม่สูงจนทำให้ผู้ที่ทำอาชีพนี้สามารถรวยและตั้งตัวได้ เพราะเป็นอาชีพที่มีการรวมกลุ่มกัน รายได้ทั้งหมดที่ได้จึงต้องแบ่งเฉลี่ยตามจำนวนคนในกลุ่ม ถึงแม้ว่าบางกลุ่มแม่บ้านจะมีสินค้าชื่อดังและเป็นที่ยอมรับก็ตาม แต่สิ่งที่ตามมาคือจำนวนของผู้เข้ากลุ่มที่เพิ่มมากขึ้น เพราะทุกคนอยากอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวอยู่แล้ว และข้อเสียอีกประการคือรายได้ไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ได้แน่นอน เพราะต้องขึ้นอยู่กับสินค้าที่ขายได้ในเดือนนั้น ๆ

รายได้ของอาชีพในชุมชน
    รายได้ของอาชีพในชุมชนเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 3,000 - 5,000 บาทขึ้นไป อาจมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ผลิตและรายได้จากการขายสินค้านั้น ๆ
    ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาชีพที่สร้างรายได้ให้มากมายมหาศาล แต่ก็เป็นอาชีพที่ช่วยเลี้ยงดูทุกคนในชุมชนให้สามารถลืมตาอ้างปากได้และมีรายได้พอเพียง ไม่ต้องลำบากไปทำงานไกลบ้านและห่างไกลจากครอบครัวและคนที่รัก...


บทความที่น่าสนใจ

ขายอะไรดี สินค้ามือสองหมวกกันหนาวขายดีเวอร์ 
ขายอะไรดี หนังสือมือสองสร้างรายได้เสริม 
ติวเตอร์ สอนพิเศษอาชีพเสริมหลังเลิกงาน 

บทความที่ได้รับความนิยม